درب فرفورژه دست ساز
۱۰
مهر

قیمت روز آهن آلات چهار شنبه 10 مهر ماه 1398/گروه صنعتی تبریز استپ

تیر آهن

قیمت روز آهن آلات

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 655,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 12
هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 780,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 14
هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری 195 880,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 16
هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 1,055,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 18
هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 1,435,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 20
هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 1,670,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 22
هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 1,940,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 24
هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری 434 2,060,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 27
هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری 500 3,000,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 30

میلگرد

قیمت روز آهن آلات

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو میلگرد 6.5 کلاف 4.5 4,500 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 6.5
هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 4,280 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 8
هر کیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 4,100 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 10
هر کیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 4,100 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 12
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 4,170 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 14
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 4,170 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 16
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 4,170 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 18
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 4,170 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 20
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 4,170 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 22
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 4,170 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 25
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 4,170 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 28
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 4,340 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 32

پروفیل

قیمت روز آهن آلات

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو پروفیل 507 – 508 – 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 5,800 (‎-0.85%‏)‎-50‏ نمودار تغییر قیمت هر کیلو پروفیل 507 – 508 – 509
هر کیلو قوطی 20×10 ایرانی شاخه 4.5 5,900 (‎-0.84%‏)‎-50‏ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 20×10
هر کیلو قوطی 25×10 ایرانی شاخه 5.5 5,900 (‎-0.84%‏)‎-50‏ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 25×10
هر کیلو قوطی 30×10 ایرانی شاخه 6.5 5,900 (‎-0.84%‏)‎-50‏ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30×10
هر کیلو قوطی 25×25 ایرانی شاخه 9 5,850 (‎-0.85%‏)‎-50‏ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 25×25
هر کیلو قوطی 20×20 ایرانی – 7 5,850 (‎-0.85%‏)‎-50‏ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 20×20
هر کیلو قوطی 30×20 ایرانی شاخه 9.5 5,850 (‎-0.85%‏)‎-50‏ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30×20
هر کیلو قوطی 30×50 ایرانی شاخه 16 5,800 (‎-0.85%‏)‎-50‏ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30×50
هر کیلو قوطی 30×60 ایرانی شاخه 17 5,800 (‎-0.85%‏)‎-50‏ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30×60
هر کیلو قوطی 40×40 ایرانی شاخه 15 5,800 (‎-1.69%‏)‎-100‏ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 40×40
هر کیلو قوطی 60×40 ایرانی شاخه 19 5,800 (‎-0.85%‏)‎-50‏ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 60×40
هر کیلو قوطی 40×100 ایرانی شاخه 28 5,910 (‎-0.84%‏)‎-50‏ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 40×100
هر کیلو قوطی 70×70 ایرانی شاخه 27 5,800 (‎-0.85%‏)‎-50‏ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 70×70
هر کیلو قوطی 80×40 ایرانی شاخه 23 5,800 (‎-0.85%‏)‎-50‏ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 80x

ناودانی

قیمت روز آهن آلات

قیمت روز آهن آلات در تاریخ شنبه 21 تیر 99/گروه صنعتی تبریزاستپ
بیشتر بخوانید

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ناودانی 6.5 6 متری 42 4,700 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 6.5
هر کیلو ناودانی 8 6 متری 42 4,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 8
هر کیلو ناودانی 10 6 متری 52 4,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 10
هر کیلو ناودانی 12 6 متری 64 4,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 12
هر کیلو ناودانی 14 12 متری 155 4,450 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 14
هر کیلو ناودانی 16 12 متری 170 4,450 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 16
هر کیلو ناودانی 18 12 متری 215 6,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 18
هر کیلو ناودانی 20 12 متری 230 6,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 20

صفحه ستون

قیمت روز آهن آلات

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه برش خورده – 5,550 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 8
هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه برش خورده – 5,550 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 10
هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه برش خورده – 5,550 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 12
هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه برش خورده – 5,550 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 15
هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان برش خورده – 5,350 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 20
هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان برش خورده – 5,350 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 25

نبشی

قیمت روز آهن آلات

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو نبشی 3 ایرانی 6 متری 9 4,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 3
هر کیلو نبشی 4 ایرانی 6 متری 15 4,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 4
هر کیلو نبشی 5 ایرانی 6 متری 22 4,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 5
هر کیلو نبشی 6 ایرانی 6 متری 32 4,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 6
هر کیلو نبشی 8 ایرانی 6 متری 58 4,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 8
هر کیلو نبشی 10 ایرانی 6 متری 90 4,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 10
هر کیلو نبشی 12 ایرانی 6 متری 130 4,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 12

ورق سیاه

قیمت روز آهن آلات

قیمت روز آهن آلات در تاریخ 13 آذر 98 / گروه صنعتی تبریزاستپ
بیشتر بخوانید

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق سیاه 2 فولاد مبارکه رول 12 5,700 (‎-1.72%‏)‎-100‏ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 2
هر کیلو ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 6×1/5 220 5,530 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 3
هر کیلو ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6×1/5 290 5,400 (‎-1.82%‏)‎-100‏ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 4
هر کیلو ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6×1/5 360 5,400 (‎-1.82%‏)‎-100‏ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 5
هر کیلو ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6×1/5 435 5,400 (‎-1.46%‏)‎-80‏ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 6
هر کیلو ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6×1/5 580 5,400 (‎-1.46%‏)‎-80‏ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 8
هر کیلو ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6×1/5 720 5,400 (‎-1.46%‏)‎-80‏ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 10
هر کیلو ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6×1/5 865 5,400 (‎-1.46%‏)‎-80‏ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 12
هر کیلو ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6×1/5 1080 5,400 (‎-1.46%‏)‎-80‏ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 15
هر کیلو ورق سیاه 20 اکسین 6×1/5 1445 5,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 20
هر کیلو ورق سیاه 25 اکسین 6×1/5 1805 5,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 25
هر کیلو ورق سیاه 30 اکسین 6×1/5 2165 5,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 30

تسمه

قیمت روز آهن آلات

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو تسمه 20×5 ایرانی 12 متری 2 5,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 20×5
هر کیلو تسمه 25×5 ایرانی 12 متری – 4,900 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 25×5
هر کیلو تسمه 30×5 ایرانی 12 متری – 4,900 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 30×5
هر کیلو تسمه 40×5 ایرانی 12 متری – 4,900 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 40×5
هر کیلو تسمه 50×5 ایرانی 12 متری – 4,900 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 50×5

مفتول

قیمت روز آهن آلات

قیمت روز آهن آلات در تاریخ پنجشنبه 20 آذر 99/گروه صنعتی تبریزاستپ
بیشتر بخوانید

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو حرارتی – – 4,750 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو حرارتی
هر کیلو زیگزاگ – – 4,800 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو زیگزاگ
هر کیلو سیم فابریک 1.5 – – 5,300 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو سیم فابریک 1.5
هر کیلو سیم فابریک 2.5 – – 5,300 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو سیم فابریک 2.5
هر کیلو سیم تسمه 1.5 – – 5,250 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو سیم تسمه 1.5
هر کیلو سیم تسمه 2.5 – – 5,250 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو سیم تسمه 2.5

خاموت

قیمت روز آهن آلات

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو خاموت 8 – – – 4,750 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت 8
هر کیلو خاموت 10 – – – 4,450 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت 10
هر کیلو خاموت مهندسی 8 – – – 4,900 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت مهندسی 8
هر کیلو خاموت مهندسی 10 – – – 4,500 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت مهندسی 10
هر کیلو خاموت سنجاقی 8 – – – 4,900 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت سنجاقی 8
هر کیلو خاموت سنجاقی 10 – – – 4,500 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت سنجاقی 10

ورق گالوانیزه

قیمت روز آهن آلات

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی 1 و 1.25 5.7 9,300 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی 1 و 1.25 5.7 8,350 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی 1 و 1.25 5.7 8,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی 1 و 1.25 5.7 7,250 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی 1 و 1.25 5.7 7,250 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی 1 و 1.25 5.7 7,200 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی 1 و 1.25 5.7 7,250 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 1
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی 1 و 1.25 5.7 7,200 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی 1 و 1.25 5.7 7,250 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی 1 و 1.25 5.7 7,200 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 2