پله محور میانی
۱۸
شهریور

تیرآهن چیست ؟،مشخصات فنی تیرآهن ومدل های آنها

تیرآهن INP تیرآهن تیرآهن INP که به صورت I شکل می باشد که ضخامت بال آنها در ابتدا نازک و به تدریج در انتها ضخیم می گردد و از...

ادامه مطلب