جوشکاری
۰۴
مهر

جوشکاری زیر پودری چیست،مشخصات جوش زیر پودری

جوشکاری زیر پودری saw   اولین امتیاز ثبت شده در فرایند جوشکاری قوس- زیرپودری (SAW) در سال 1935میلادی به دست آمد که شامل یک قوس الکتریکی ،زیر بستری از...

ادامه مطلب