راه پله
۱۱
مهر

پلکان ، تاریخچه پلکان در ایران ،مقاله درباره تاریخچه پلکان

 پلکان پلکان تاریخچه پلکان در لغت هر مرتبه وپایه از نردبان، هریک از مجموع پایه هایی که برای بالا رفتن از سطح زمین به اتاق یا بام ومانند آن...

ادامه مطلب