ضوابط پله
۰۷
شهریور

ضوابط پله ومقررات شهر سازی در رابطه با پله ها وسطوح شیب دار

 ضوابط پله برای معلولین جسمی عزیز ضوابط پله 1.وجود علایم حسی در کف قبل از ورود به قفسه  پله برای هشدار به نابینایان الزامی است 2. عرض کف پله...

ادامه مطلب