سیم خاردار
۱۲
مهر

سیم خاردار ،چگونگی تولید سیم خاردار/گروه صنعتی تبریز استپ

سیم خاردار سیم خاردار ، مفتولی بلند است که بر روی بدنه خود دارای حاشیه هایی به شکل خار می باشد.  یکی از ارکان مهم حصارکشی های امنیتی است...

ادامه مطلب