راه پله
۲۳
شهریور

جوشکاری آرگون چیست؟،عوارض جبران ناپذیر جوشکاری آرگون

معرفی جوش آرگون در چند جمله جوشکاری آرگون در جوش آرگون یا تیگ(TIG) برای ایجاد قوس جوشکاری از الکترود تنگستن استفاده می شود که این الکترود برخلاف دیگر فرایندهای جوشکاری حین...

ادامه مطلب