پله گرد فلزی
۳۰
شهریور

داکت فلزی چیست ؟،کاربرد داکت فلزی وپلاستیکی

داکت فلزی داکت داکت های فلزی کانال هایی هستند که برای محافظت ، حفظ زیبایی فضا و مسیر انتقال سیمها و کابلها از آنها استفاده می شود. داکت ها...

ادامه مطلب