پروفیل مبلی
۱۱
آبان

پروفیل مبلی چیست.کاربرد پروفیل مبلی،تنوع ابعادی پروفیل سبک

پروفیل مبلی پروفیل مبلی سبک  که به قوطی سبک هم معروف است از ورق روغنی (نورد سرد) براساس استاندارد DIN 2394(1) 94 و EN 10 219 -2 تولید می...

ادامه مطلب