گاردریل
۱۰
مهر

گاردریل چیست؟،مشخصات فنی گاردریل،کاربرد گاردریل

گاردریل(حفاظ فلزی) گاردریل حتماً اسم گاردریل را تاکنون شنیده اید، گاردریل ها حفاظ های فلزی می باشند که در کنار جاده ها و میان جاده ها و اتوبان ها...

ادامه مطلب