نرده راه پله
۱۷
شهریور

کوره های ذوب ،آشنایی با کوره ذوب فلزات

انواع کوره های ذوب + فیلم کوره ذوب د ۰۹:۴۴ ۶ خرداد ۹۷ زیربنای صنایع سنگین هر کشور، صنایع ذوب فلزات آن می باشد. زیربنای صنایع ذوب نیز صنایع کوره سازی...

ادامه مطلب