گل رز فلزی دست ساز

گل رز فلزی

گل رز فلزی

گل رز فلزی دست ساز که با هنرمندی اساتید گروه صنعتی تبریز استپ طراحی واجرا شده

که یکی از بهترین نوع گل های فلزی دست ساز می باشد.

این گل رز فلزی از ورق دو میلی ساخته شده که تک تک گلبرگ های آهن با نقش ونگار واقعی از گل های واقعی الگو برداری شده