نرده فرفورژه خاص
نرده فرفورژه حفاظ

نرده فرفورژه چدنی خاص طراحی شده برای پروژه اربیل عراق .نمونه اجرایی گروه صنعتی تبریز استپ