نرده حفاظ فرفورژه
گلنرده فرفورژه تمام چدنی

طراحی وساخت گلنرده حفاظ فرفورژه دیواری تماما از چدن یکپارچه که در شهر اربیل اقلیم کوردستان عراق در منطقه دیریم سیتی نصب شده