پله گرد کنسولی

پله کنسولی

پله کنسولی

پله کنسولی
پله کنسولی
پله گرد کنسولی
پله کنسولی

پله گرد کنسولی 

پله گرد ها کلا به چند دسته تقسیم می شوند.

انواع مختلفی که در سبک های معماری لحاظ می گردد شامل پله های دو محور ورق و پله های کنسولی و پله های زیر محور هستند .

در پله های کنسولی باید دقت داشت که متریال مصرفی ار نوع ضخیم باشد و از جنس فولاد مبارکه تا بتواند فشار حاصل از تنش در پله را در بر گیرد.