پله گرد

پله گرد دوبلکسی با نرده های لمینتی وکف پله های سنگی مرمریت