پله گرد دوبلکس

 پله گرد دوبلکس با عرض کف پله های 150 سانتی متر ونرده های فلزی لیزری قابل اجرا وطراحی در مدل های مختلف