پله گرد محور میانی

پله گرد محور میانی با ورق های 10 میلی شاسی فلزی ونرده های لیزری وکف پله های چوبی کاور شده بر روی پله