پله گرد دوبلکس

پله گرد دوبلکس با ورق یک پارچه ی لیزری سی ان سی شده با کف پله های لیزری ونرده لمینتی