پله گرد ورقی 

پله گرد

در این مدل از پله گرد که معروف به پله های دو محور ورقی هستند با استفاده از پاشنه ی ورقی بزرگ از تکان های احتمالی چلوگیری شده.

انتخاب عرض ورق مناسب وضخامت وزق مناسب به درستی طراحی شده وهیچگونه نقصی در کار باقی نمانده وتحمل بار زیاد این پله منحصر به فرد می باشد.

در این پلکان از نرده های ورقی لیزری استفاده گردیده و زیبایی دو چندان به این پله بخشیده .