پله گرد ورقی باکس
پله گرد ورقی

پله گرد دو محور ورق با نرده یکپارچه باکس شده وکف پله های ورقی .نم.نه اجرایی گروه صنعتی تبریز استپ