پله دوبلکس محور میانی

پله دوبلکس محور میانی با کف پله های ورقی وشاسی فلزی 10 میلی متر /گروه صنعتی تبریز استپ.نمونه کار اجرا شده در ایلام