پله گرد محور میانی
پله گرد محور میانی

پله گرد محور میانی با نرده سی ان سی /گروه صنعتی تبریز استپ