پله گرد محور میانی
پله گرد محور میانی

 

پله گرد محور میانی با نرده سی ان سی/گروه صنعتی تبریز استپ