پله گرد

پله گرد گرد دوبلکسی باکس شده با نرده های لمینتی شیشه ای با ورق های استفاده شده ی6میلی دوبل در طرفین محورهای شاسی پله وکف پله های سنگی از نوع ترآورتن