پله گرد
پله گرد

پله گرد دو محور ورق باکس شده با نرده های لمینتی وکف پاه ها از چوب راش وهندریل چوبی خاص .نمونه کار اجرایی گروه صنعتی تبریز استپ در شهر باکو کشور آذربایجان