نرده فرفورژه دست ساز

پله گرد دو محور ورق با نرده فرفورژه اجرا شده در اهواز .نرده فرفورژه با نام پتیت پالایس/گروه صنعتی تبریز استپ