پله گرد دو محور ورق

پله گرد دوبلکس دو محور ورق با کف پله های ورقی خم کاری شده بسیار زیبا و مقاوم نصبت به لغزش ها وسنگ کاری کف پله ها به صورت ملات