پله گرد اسپیرال
پله گرد حلزونی

پله گرد حلزونی معروف به پله اسپیرال با چوب کاری راش ورنگ آمیزی با اپوکسی براق نمونه اجرایی صفر تا صد گروه صنعتی تبریز استپ