پله گرد 

پله گرد

پله گرد دو محور ورق 

در این مدل از پله های گرد دو محور به صورت شمشیری در کناره های پلکان قرار می گیرند .

برای اجرای این مدل پله ها می بایست از ورق های فولاد مبارکه استفاده نمود چرا که از کیفیت بسزایی بر خوردار می باشند .

سازه این مدل پله گرد  با نام پله پیچ دو محور شمشیری نیز در میان عموم گفته می شود .