پله گرد

پله گرد

پله گرد

پله گرد دو محوره با نرده های ورقی لیزری که به طرح اسلیمی وارسی شده در این پله بکار رفته است .

در این مدل پله گرد از متریال های گوناگونی استفاده گردیده،از جمله چوب وگچ وفلزات آهنی …..

رنگ آمیزی این پله به صورت پاششی اتومبیلی انجام گردیده