پله گرد

پله گرد

پله گرد

پله گرد اسپیرال 

این مدل پله گرد با محوریت لوله اجرا می شود ودلیل این کار کوچک بودن وید است.

در این مدل پله گرد که مشاهده می فرمایید از نرده های مدرن ساخته شده از پروفیل نمره چهل در بیست که به صورت نورد کاری شده محافظی برای دور پله ها ایجاد کرده است

این مدل پله ها برای جاهایی که ارتفاع زیاد و چاهک وید کوچکی دارند مناسب می باشد.

که می توان در انواع مختلفی از جمله مدل های کنسولی ومحور میانی اجرا کرد .

www.tabrizstep.com