پله کنسولی

پله گرد

در این نوع پله های کنسولی از ورق های مقاوم و ضخیم استفاده می گردد .

متریال بکار رفته در این  کنسولی از ورق فولاد مبارکه می باشد و عرض فاق  ورق این شاسی سه برابر ارتفاع هر کف پله در طراحی محاسبه می گردد .

پله کنسولس

پله کنسولی

کف پله های  این نوع پله گرد  از پروفیل های دو میلی و سه میلی استفاده می شود چرا که از تنش و لرزش جلوگیری کند .

شکل نصب در این کف پله ها به صورت نری می بایست انجام و جوشکاری گردد تا قدرت بیشتری در نگه داشتن وزن مرده داشته باشد.