پله کنسولی مدرن

پله کنسولی خاص

پله کنسولی مدرن با کف پله های پلاستیک فشرده وشیک ونشکن که از طراحی فوق العاده ای برخوردار می باشد.

این نمونه کار در هر سایز وابعاد قابل طراحی می باشد ویکی از پله های خاص در ساختمان است