پله گرد فلزی
پله گرد فلزی

پله پیچ دو محور ورقی اجرا شده در شهر گر گر علمدار/گروه صنعتی تبریز استپ بزرگترین مرجع تخصصی پله در شمالغرب کشور