پله پیچ
پله پیچ دو محور ورق

پله پیچ دو محور ورقی با طراحی خاص در ابعاد 240 در 360 اجرا شده در شهر علمدار گرگر /گروه صنعتی تبریز استپ