پله دو محور ورق
پله گرد دو محور ورق

پله گرد دو محور ورق شمشیری با نرده های کد 927 شرکت ثامن اجرا شده در شهر سراب /گروه صنعتی تبریز استپ