پله دوبلکس
پله دوبلکس محور میانی

پله دوبلکس محور میانی با کف پله های ورقی که در میان چرخش به سمت بالا چند پله را با برش شکل گرد کرده ایم که زیبایی خاصی به این پله داده است