نرده فرفورژه دست ساز
نرده فرفورژه دست ساز

نرده فرفورژه ی دست ساز با گلبرگ های ورقی دست ساز طرح اژدها/گروه صنعتی تبریز استپ