نرده فرفورژه دست ساز
نرده فرفورژه دست ساز

نرده فرفورژه دست ساز طرح تایماز اجرا شده با میلگرد ترانس نومونه اجرایی گروه صنعتی تبریز استپ