نرده فرفورژه دست ساز

 

نرده فرفورژه دست ساز
نرده فرفورژه دست ساز

نرده فرفورژه دست ساز

نرده فرفورژه دست ساز با نام تایماز که به روش آهنگری سنتی ویا همان چلنگری قدیم ساخته شده است.

در این نوع نرده از میلگرد های صاف نمره شانزده ودوازده استفاده شده .

این نرده قابیلیت اجرا در تمامی پله های گرد ودوبلکس صاف را دارد وبه هر شکلی قابل انعطاف پذیری دارد.