نرده فرفورزه دستساز

 

 

نرده فرفورژه دستساز

نرده فرفورژه دستساز با نام الیزه که یکی از بهترین طراحی های فرفورزه را درا می باشد

ونمونه کار گروه هنری تبریز استپ می باشد

در ساخت این نرده از چهار پهلوی نمره شانزده استفاده کردیده وتمامی فرفورژه های اینکار دستساز می باشد