تصنرده فرفورژه

نرده فرفورژه چدنی
نرده آلومینیومی فرفورژه

نرده فرفورژه آلومینیومی ،قابلیت اجرا با چدن در پله های صاف /گروه صنعتی تبریز استپ