نرده فرفورژه
نرده فرفورژه دست ساز

نرده فرفورژه دست ساز اجرا شده  با تسمه 10در 30/گروه صنعتی تبریز استپ