درب تمام فرفورژه چدنی خاص که به روش یکپارچه در ریخته گری چدن انجام شده ویکی از بهترین درب های ساخته شده در ایران می باشد