درب پاشا

درب پاشا

درب پاشا
درب پاشا

درب پاشا یکی از درب های زیبای ویلایی وحیاطی باشد.

که با طراحی واجرای خاص توانسته توجه خاصی در بازار عرضه به خود جلب نماید .

در ساخت این درب از ورق سه میلی پشت درب وچهارپهلوی نمره شانزده ومیلگرد های ترانس به نحو خاصی استفاده شده است