درب ویلایی

درب ویلایی آذرخش یکی از نمونه کار های گروه صنعتی تبریز استپ میباشد ودربی بسیاز جذاب وخاص است .

این درب از قطعات چدنی وطراحی شده انحصاری ساخته شده وحدود دو تن وزن دارد .نام این درب آذرخش می باشد.