درب آذرخش

درب آذرخش

درب آذرخش
درب آذرخش 

این درب با نام درب آذرخش یکی از بهترین درب های ساخته شده از لحاظ زیبایی و خاص بودن در ایران می باشد.

که با طراحی منحصر به فزد هر بیننده ایی را به خود مجذوب می نماید

در ساخت این درب تمام قطعات چدنی طراحی انحصاری این شرکت بوده و منحصر بفرد می باشد

در هر متر مربع در این درب صد و بیست و پنج کیلو وزن دارد