درب لابی فرفورژه 

درب لابی فرفورژه

درب لابی فرفورژه

درب لابی فرفورژه با طراحی کلاسیکال وهنر دست صنعتکار زیبایی خاصی به این نوع درب داده است.

در ساخت این درب از فرفورژه های دست ساز استفاده گردیده،

که هنر دست چلنگر را به زیبایی خاصی نشان می دهد .

رنگ این درب لابی فرفورژه از رنگ های اتومبیلی استفاده شده است .

در تاج این درب از طراحی وبرش لیزر بهره گرفته شده که ترکیب درب مدرن با کلاسیک را نشان می دهد.