درب فلزی لیزری

درب طرح لیزری با تاج گل دار آلومینیومی این درب مخصوص درب های حیاطی می باشد